legering & tolerans

Här finner du länkar med information om legeringar & toleranser.

legeringstabell

KEMSIK SAMMANSÄTTNING ENLIGT EN 573-3

lergingsgrupper

LEGERINGSGRUPPER

översättningstabell legeringar

ÖVERSÄTTNINGSTABELL

hållfasthetsvärden plåt & plattor

PLÅT & PLATTOR ENLIGT EN 485-2

hållfasthetsvärden stänger, rör & profiler

DRAGET MATERIAL ENLIGT EN 754-2

PRESSAT MATERIAL ENLIGT EN 755-2

tolerans rundstång

PRESSAD ENLIGT EN 755-3

tolerans fyr- & sexkantstång

tolerans plattstång

PRESSAD ENLIGT EN 755-5

tolerans stång

DRAGEN ENLIGT EN 754-3, 754-4 & 754-6

tolerans kallvalsad plåt

KALLVALSAD ENLIGT EN 485-4

tolerans varmvalsad plåt

VARMVALSAD ENLIGT EN 485-3

tolerans norm

DIN-NORM & EN-NORM