integritetspolicy

Den personliga integriteten är mycket viktig för oss; vår integritetspolicy förklarar hur vi använder och behandlar personuppgifter som vi samlar in via olika kanaler som t.ex. vid ett personligt möte, telefonkontakt, e-postkontakt mm.

ändamålet med behandlingen & rättsliga grunder

Vi behandlar dina personuppgifter för ändamål att administrera våra kund- & leverantörsrelationer, köpa in och leverera varor samt marknadsföra våra varor och tjänster.

 

Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig samt för vårt berättigade intresse av att nå ut med marknadsföring.

 

Uppgifter om våra kunder & leverantörer som vi behandlar när man ingår ett samarbete med oss är företagsnamn/namn, organisationsnummer/personnummer, namn på kontaktperson, adress för faktura och leverans, telefonnummer, bankgironummer, telefonnummer, e-postadress samt annan information som lämnas vid kontakt med oss.

 

För att säkerställa betalningsvillkor tar vi kreditupplysning på våra kunder som vi sparar och när ny kreditupplysning görs raderas den gamla kreditupplysningen.

hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in.

 

Data sparas också så länge som det behövs för att vi skall kunna utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

säkerhetsåtgärder

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

 

Vi sparar data på vår server hos certifierad leverantör som har hand om vår it-drift med vilken vi ingått personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas med hög säkerhet.

 

Vårt register för nyhetsbrev ligger sparat under vår inloggning hos leverantör av verktyg för nyhetsbrev; de arbetar kontinuerligt  med säkerhet och även här finns ett personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas säkert.

 

I vårt register för utskick av nyhetsbrev behandlar vi endast e-postadresser och det finns alltid möjlighet att avregistrera sig i varje nyhetsbrev.

 

Vår webbplats har ett SSL-certifikat som säkerställer att informationen som överförs mellan vår hemsida och besökaren är krypterad och säker.

cookies

På vår webbplats använder vi oss av cookies.

 

En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator.

 

Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner.

 

Det går att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar.

rättigheter

Du har rätt att begära registerutdrag så du kan kontrollera vilken information som finns registrerad samt ansöka om att få rättelse av dina personuppgifter.

 

Du har rätt att bli raderad ur våra register ifall data inte längre är nödvändig för det syfte som den samlades in för, dock kan det finnas legala skyldigheter som gör att vi inte direkt kan redera all data (t ex från bokförings- och skattelagstiftning)

kontakta oss

Vid frågor gällande personuppgiftsbehandling eller vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta Monica Karlsson.

 

KONTAKT